Proč je voda v moři slaná

Voda v mořích je slaná, protože je v nich rozpuštěna slaná sůl, která pochází především z roztavení ledovců a vylučování mořských živočichů. Slaná sůl se také dostává do moří prostřednictvím dešťových srážek a přílivu a odlivu.

Roztavení ledovců se stává stále častějším v důsledku globálního oteplování, což znamená, že množství soli v mořích se stále zvyšuje. Mořské živočichy také vylučují slanou sůl, která se šíří do ostatních částí moře.

Dešťové srážky mají na slanost moře také vliv, protože srážky jsou obohaceny o sůl, která pochází z povrchu země. Příliv a odliv také zvyšují slanost moří, protože přinášejí více soli do moře.

Všechny tyto faktory společně přispívají k tomu, že voda v mořích je slaná.