Jak napsat motivační dopis

1. Úvod: Začněte s úvodem, ve kterém jasně vysvětlíte, proč píšete motivační dopis.

2. Zdůrazněte svou kvalifikaci: Uveďte svou kvalifikaci, dovednosti a zkušenosti, které považujete za relevantní.

3. Popište své cíle: Popište své kariérní cíle a jak si myslíte, že Vám nabízená pozice pomůže dosáhnout těchto cílů.

4. Poskytněte důkazy: Uveďte příklady, jak jste se již v minulosti úspěšně vyrovnali se situacemi podobnými pozici, o kterou se ucházíte.

5. Závěr: Závěr by měl být stručný a vhodně vysvětlit, proč se cítíte být kompetentní pro pozici, o kterou se ucházíte.

6. Pozvěte na další kroky: V závěru se můžete pozvat na další kroky, abyste mohli diskutovat o pozici a cílech více.