Jak vyměnit varnou desku

Výměna varné desky je jednoduchý a snadný úkol. Postupujte tedy podle následujících pokynů:

1. Odpojte napájení od varné desky. Ujistěte se, že je napájecí kabel odpojen od elektrické zásuvky.

2. Uvolněte upevňovací šrouby, které drží varnou desku na místě.

3. Odstraňte starou varnou desku.

4. Nainstalujte novou varnou desku.

5. Připojte varnou desku k napájení. Ujistěte se, že je varná deska správně připojena k napájení.

6. Upevněte novou varnou desku a ujistěte se, že je pevně uchycena.

7. Nastavte nastavení varné desky.

8. Zkontrolujte, zda varná deska funguje správně.

Tímto byla varná deska vyměněna.

Doporučujeme vám, abyste se vždy obrátili na kvalifikovaného elektrikáře, pokud potřebujete vyměnit nebo nainstalovat novou varnou desku.