Proč je Šikmá věž šikmá

Šikmá věž v Pise je jednou z nejznámějších a nejfotografovanějších staveb na světě. Na první pohled je jasné, proč má tato stavba svůj název – je skutečně šikmá. Ale proč je to tak?

Existuje několik teorií, proč je Šikmá věž šikmá. První z nich je, že byla postavena na mělkém a nedostatečně stabilním terénu. Druhou možností je, že stavitelé nezohlednili při stavbě dynamiku vody a tím i nutnost, aby se věž stavěla ve svislé poloze. Třetím důvodem byla nevhodná technologie výroby zdiva, která nebyla schopná vytvořit silnou a rovnou stavbu.

Ať už je právě vámi uváděný důvod pravdivý či nikoli, jedno je jisté – Šikmá věž v Pise je jednou z nejvýznamnějších staveb a její šikmá podoba jejímu statusu jen přispívá.