Jak opravit hrnek

1. Před opravou hrnečku se ujistěte, že je vyčištěného a suchého.

2. Nalepte lepicí pásku na poškozenou část hrnečku. Ujistěte se, že lepicí páska je dostatečně silná, aby pokryla poškozenou část.

3. Použijte nůž nebo zubní pilník k odstranění přebytečné lepicí pásky.

4. Na lepicí pásku nanesete lepidlo. To může být superglue nebo epoxidové lepidlo.

5. Naneste lepidlo na obě strany poškozené části hrnečku.

6. Použijte klips nebo lepicí páska k uchycení poškozených částí hrnečku.

7. Použijte zahřívací tyčku k zahřátí poškozených částí hrnečku.

8. Počkejte, až lepidlo vychladne a hrneček bude opraven.

9. Před použitím se ujistěte, že hrneček je bezpečný k použití.