Jak nastavit normostranu

Návod na nastavení normostrany

1. Otevřete svůj internetový prohlížeč.

2. Klepněte na nabídku Nastavení nebo Nastavení v horní části obrazovky.

3. Vyhledejte a klepněte na možnost Normostrana nebo Domovská stránka.

4. Vyhledejte a zaškrtněte možnost Nastavit stránku domů.

5. Do pole URL zadejte adresu webové stránky, kterou chcete nastavit jako domovskou.

6. Ujistěte se, že je pole označeno a klepněte na tlačítko OK.

7. Aktualizujte prohlížeč.

Váš internetový prohlížeč má nyní přednastavenou normostranu.