Jak zjistit číslo SIM

1. Připojte se k internetu a otevřete stránku výrobce vašeho telefonu.
2. Nalezněte sekci „Podpora“ nebo „Návody“.
3. Najděte návod pro model vašeho telefonu.
4. Otevřete návod a zjistěte, zda se v něm o čísle SIM zmiňuje.
5. Pokud ano, pročtěte si sekci o čísle SIM, abyste zjistili, jak jej zjistit.
6. Pokud v návodu není žádná informace o čísle SIM, zkontrolujte stránku s FAQ (často kladenými otázkami) nebo se obraťte na podporu výrobce.