Jak vyměnit náplň Pilot

1. Otevřete kryt. Před výměnou náplně byste měli odstranit všechny předchozí náplně.
2. Vložte novou náplň Pilot do otvoru na straně přístroje.
3. Ujistěte se, že náplň Pilot je zcela zasunuta do otvoru.
4. Zavřete kryt a pečlivě jej utáhněte.
5. Nakonec zkontrolujte, zda je náplň Pilot správně zasunuta a zda je kryt pevně uzavřen.