Jak uchovat brambory

1. Uchování brambor by mělo být provedeno správně, aby se zachovaly jejich kvalitní vlastnosti.
2. Brambory by měly být vyčištěny a usušeny, než budou uloženy.
3. Brambory by měly být uloženy v chladném a temném prostředí, ve kterém se teplota pohybuje mezi 7-10°C.
4. Brambory by měly být uloženy ve vzduchotěsných obalech, jako jsou krabice nebo kartony.
5. Ujistěte se, že obal není průhledný, aby se zabránilo vystavení brambor přímému světlu.
6. Ujistěte se, že brambory jsou uloženy odděleně od ovoce a zeleniny, protože brambory mohou absorbovat pachy.
7. Pravidelně kontrolujte skladované brambory a okamžitě odstraňte zkažené brambory.