Jak dlouho archivovat daňové přiznání

Archivace daňových přiznání by měla být prováděna po dobu alespoň 6 let. Je důležité uchovávat kopie daňových přiznání nebo jiných dokumentů podporujících nárok na odpočet daňových příjmů. Tyto dokumenty mohou být požadovány Finančním úřadem kdykoliv během tohoto období.

Pokud chcete archivovat daňová přiznání, měli byste si je uchovat ve vhodném a bezpečném prostředí po dobu alespoň 6 let. To může být ve formátu papíru, elektronickém souboru nebo jiném médiu. Když ukládáte daňová přiznání jako elektronický soubor, měli byste uchovávat jej v několika kopiích, aby bylo zajištěno, že tento soubor lze použít po dlouhou dobu.