Jak pěstovat zelí

1. Umístěte semeno nebo sazenici zelí do otevřeného prostoru o velikosti asi 3 m2.
2. Zajistěte semeno nebo sazenici zelí do hloubky 2,5 cm.
3. Přidejte hnojivo a vlhkost.
4. Zalévejte rostliny zelí 1-2krát týdně.
5. Sklízejte zelí, když je dostatečně velké.
6. Často monitorujte vývoj vašich rostlin zelí.
7. Ošetřujte rostliny zelí pro škůdce a choroby.
8. Udržujte půdu čerstvou a vlhkou.