Jak citovat v textu

Citování v textu je důležitou součástí formálního psaní. Když citujete, uvádíte slova nebo myšlenky jiných lidí ve vašem vlastním textu. To umožňuje autorům prezentovat vlastní myšlenky za použití informací získaných z jiných zdrojů. Při citování je důležité uvést zdroj informací, aby bylo zajištěno, že je informace přesná a spolehlivá.

Níže jsou kroky, které je třeba dodržovat při citování v textu:

1. Vložte slova nebo myšlenky jiného autora do svého textu.

2. Uvedené slovo nebo myšlenku uzavřete do uvozovek.

3. Ocitujte autora po uvozovkách.

4. Uveďte datum publikování citované práce.

5. Uveďte číslo stránky, kde byla informace nalezena.

6. Uveďte informace o zdroji na konci svého textu ve formátu odpovídajícím vašemu stylu citací.

Například, pokud citujete práci od autora jménem John Smith, která byla publikována v roce 2018, na stránce 6, bylo by to uvedeno takto: (Smith, 2018, str. 6).