Jak postupovat při ztrátě technického průkazu

Pokud jste ztratili technický průkaz vozidla, je důležité okamžitě zahájit následující postup.

1. Nejprve je nutné kontaktovat Policii České republiky a oznámit ztrátu.

2. Následně je potřeba se obrátit na příslušný úřad správy daní pro požádání o nový technický průkaz.

3. Obdržení nového technického průkazu je potřeba potvrdit u policie.

4. Dále je nutné vyplnit příslušnou žádost o vydání nového technického průkazu a zaslat ji na adresu úřadu správy daní.

5. Po obdržení nového technického průkazu musíte potvrdit jeho vydání u Policie České republiky.

6. Nový technický průkaz vám bude doručen na adresu bydliště.

7. Po obdržení nového technického průkazu je nutné jej vyměnit za starý u příslušného úřadu správy daní.