Jak nastavit clonu

1. Otevřením prohlížeče se přihlásíte na webovou stránku s nastavením routeru.
2. Vyhledejte tlačítko pro zadání přihlašovacích údajů a zadejte je.
3. Přejděte na kartu Nastavení Wi-Fi a otevřete seznam nastavení.
4. Vyhledejte položku nazvanou Clone MAC Address.
5. Zvolte možnost Klonovat a poté zadejte MAC adresu, kterou chcete použít.
6. Uložte nastavení a ujistěte se, že je správně aplikováno.
7. Ujistěte se, že jste úspěšně změnili MAC adresu, a opustili nastavení routeru.