Jak citovat zákon

Citovat zákon:

1. Uveďte název zákona a jeho číslo. Například: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Uveďte datum účinnosti. Například: Účinnost 1. ledna 2014.

3. Uveďte článek, který se má citovat. Například: Článek 1.

4. Uveďte zdroj, z něhož je citace. Například: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Uveďte datum, kdy byl citovaný zdroj aktualizován. Například: Aktualizováno k 17. červnu 2019.

Příklad citace:

Článek 1. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (účinnost 1. ledna 2014, aktualizováno k 17. červnu 2019).