Jak zjistit obrat firmy

Krok 1: Zjistěte, kde se obrat firmy nachází. Obecně se obrat firmy uvádí v účetních výkazech, které jsou součástí každoročního finančního vyhlášení firmy. Tyto účetní výkazy mohou být zdarma k dispozici na internetu, nebo se dají zakoupit u účetních firem.

Krok 2: Vyhledejte obrat firmy. Pokud naleznete účetní výkazy, najdete v nich informace o obratu firmy. Obvykle se jedná o celkový obrat firmy, který zahrnuje částky za prodané zboží nebo služby.

Krok 3: Ujistěte se, že obrat je správný. Obecně je potřeba zkontrolovat, zda jsou v obratu zahrnuty všechny výnosy, které firma za poslední období získala, včetně finančních prostředků získaných za prodej majetku nebo majetku, který byl nahrazen.

Krok 4: Získání obratu firmy. Až budete mít všechny potřebné informace, můžete spočítat celkový obrat firmy. Obecně se obrat firmy vypočítává jako součet všech částek získaných za prodej zboží a služeb po dobu trvání firmy.