Jak zjistit, do kdy platí Lítačka

Navštivte webovou stránku www.lita.cz a přihlaste se ke svému účtu. V horní části obrazovky naleznete odkaz s názvem „Moje Lítačka“. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte informace o trvání platnosti vaší Lítačky. Pokud váš účet obsahuje více Lítaček, informace o trvání platnosti se zobrazí pro každou z nich.