Jak se počítají Velikonoce

Velikonoce se počítají podle lunárního kalendáře. Velikonoce jsou vždy slaveny na první neděli po prvním jarním úplňku. Datum úplňku je stanovováno na základě pozorování zeměkoule přes lunární cyklus.

Nejdříve se musí zjistit datum úplňku. Poté se vyhledá neděle následující po úplňku. To je datum Velikonoc.

Pokud je úplněk v neděli, pak jsou Velikonoce příští neděli.

Velikonoce se proto počítají podle lunárního kalendáře, pozorování zeměkoule a datumu úplňku.