Jak se chovat na pohovoru

1. Připrav se – Před pohovorem si zjisti co nejvíce informací o společnosti ve které se ucházíš o práci a o pozici, na kterou se hlásíš. Připrav si také příklady jak jsi využil své schopnosti v minulosti.

2. Udržuj profesionální postoj – Při pohovoru se ujisti, že držíš profesionální postoj. To zahrnuje oblečení vhodné pro pohovor, věnování dostatečné pozornosti rozhovoru, příjemné a vstřícné chování a vyjadřování se jasně a srozumitelně.

3. Udržuj konverzaci na téma – Při rozhovoru se snaž udržet konverzaci na téma příbuznému pozici, kterou zastáváš. Vyhněte se obecným tématům a soustřeďte se na ty, které se týkají pozice, na kterou se hlásíš.

4. Ukaž své schopnosti – Při pohovoru je důležité ukázat své schopnosti a dovednosti. Použij příklady z minulosti, aby jsi ukázal, jak jsi využil své schopnosti a dosáhl úspěchu.

5. Připrav si otázky – Připrav si několik otázek, které se týkají pozice a společnosti. Tím ukážeš svůj zájem a získáš lepší přehled o tom, jaké jsou požadavky na danou pozici.

6. Pokračuj v kontaktu – Po ukončení pohovoru se ujisti, že jsi požádal o kontaktní informace, aby jsi mohl později odeslat děkovný dopis nebo poslat aktualizované životopisy.