Zahradní kalendář: Únor na zahradě

Únor na zahradě přináší první náznaky jara. I když zima ještě neřekla své poslední slovo, zahrádkáři už mohou začít s přípravami na nadcházející sezónu. Teploty se pomalu zvyšují a dny se prodlužují, což poskytuje ideální podmínky pro některé zahradní práce.

V tomto období je důležité věnovat pozornost ochraně rostlin před mrazem a zároveň začít s předpěstováním některých druhů zeleniny a květin. Únor je také vhodný čas pro prořezávání ovocných stromů a keřů, což podpoří jejich zdravý růst a bohatou úrodu.

Jak vypadá zahrada když je únor

Únor v zahradě přináší výrazné proměny. Zatímco stále hrozí mrazy, mohou se objevit první známky jara.

Půda a záhony

Zem kolem rostlin bývá často promrzlá. Může být pokrytá námrazou, ale občasné tání dává půdě načas možnost provzdušnění. Zahrádkáři mohou začít připravovat záhony, například prosetím kompostu nebo přidáním organických hnojiv.

Stromy a keře

Ovocné stromy a keře jsou obvykle stále v klidovém stavu. Někdy je možné pozorovat na větvích první pupeny, ale většina zůstává stále zavřená. Prořezávání v únoru pomáhá stromům a keřům lépe růst.

Trvalky a cibuloviny

Některé trvalky a cibuloviny jako sněženky nebo krokusy mohou začít kvést. Tyto rostliny často prostupují sněhem a ledy. Je důležité odstraňovat suché listí a jiné zbytky, aby se pod nimi nešířily choroby.

Zeleninová zahrada

Sázení zeleniny ještě začíná uvnitř. Půda venku je ještě nevhodná k setí. Mnoho zahrádkářů v únoru předpěstovává v teplých prostorech zeleniny, jako jsou rajčata, papriky a okurky, aby je po zmrzlých mohli přesadit ven.

Údržba a přípravy

Únor je rovněž časem na údržbu zahradního nářadí. Zkontrolovat a naostřit nástroje, jako jsou nůžky a pily, přispěje k efektivnější práci v sezóně. Renovační práce na plotu nebo zahradních cestách mohou také usnadnit jarní přípravy.

Kalendář zahrádkáře

Péče o okrasnou zahradu

Okrasnou zahradu je třeba v únoru důkladně ošetřovat. Odstraňování suchých listů a větví chrání rostliny před houbovými chorobami. Pravidelné hrabání napomáhá provzdušnění půdy poté, co se roztaje sníh.

Prořezávání keřů

Prořezávat je ideální, když listí opadalo. Při prořezávání růží zkraťte výhony na tři až pět oček. Keře jako hortenzie vyžadují sestříhání starých květů, aby podpořily růst nových.

Péče o trávník

Trávník je v únoru citlivý na mechanické poškození. Omezte chůzi po trávníku, aby se předešlo jeho zničení. Odstraňte spadlé větve a listí, které by mohly trávník udusit. Pokud je počasí mírné, vertikutace může pomoci trávníku lépe dýchat.

Hnojení a ochrana půdy

Hnojit lze organickými hnojivy, která podporují zdravý růst. Kompost nebo hnůj rozložte kolem kořenových systémů keřů a trvalek. Mulčování chrání kořeny před mrazem a pomáhá udržet vlhkost v půdě.

Příprava na jaro

Plánování výsadby se vyplatí, když je půda stále promrzlá. Vyberte a objednejte nové rostliny a připravte si místo na nové záhony. Přesazování okrasných rostlin naplánujte na březen, až se půda dostatečně ohřeje.

Když se pečlivě věnuje okrasné zahradě v únoru, přináší to bohaté květy a zdravý růst v následujících měsících.

Péče o trávník

Trávníky v únoru potřebují pravidelnou kontrolu stavu. Odstraňování spadaného listí a větví zabraňuje jejich poškození a podporuje zdravý růst. Pokud sníh roztál a teploty nejsou extrémně nízké, je možné lehce nakypřit povrch trávníku, což zlepšuje přístup vzduchu ke kořenům.

Mech a plevel jsou častým problémem v únorových trávnících. Manuální odstranění mechu nebo použití speciálních přípravků na mech může zabránit jeho dalšímu šíření. Proti plevelu se doporučuje ruční pletí nebo aplikace herbicidů určených pro tuto roční dobu a druh plevele.

V únoru je také vhodné trávník lehce přihnojit. Použití hnojiva s vysokým obsahem draslíku může podpořit odolnost trávníku vůči chorobám a mrazu. Naopak je důležité vyhnout se hnojivům s vysokým obsahem dusíku, která by mohla podpořit příliš rychlý a slabý růst.

Pokud se na trávníku objeví ledové krusty, měli by být opatrní, aby tyto oblasti nepoškodili přílišným zatížením. Lehkým prořezání trávy mohou zlepšit její odolnost. Pokud trávník nebyl na podzim provzdušněn (aerifikován), může být po mrazech dobré doplnit tuto činnost.

Péče o ovocnou zahradu

Prořezávání ovocných stromů je v únoru zásadní. Je třeba odstranit nemocné, poškozené a křížící se větve, aby se zlepšila struktura stromů a podpořil jejich růst. V případě jádrovin jako jabloně a hrušky je důležité provést zimní řez, který podpoří tvorbu plodonosných větví.

Hnojení stromů a keřů může podpořit jejich růst a výnos. Organická hnojiva jako kompost a hnůj jsou vhodná, protože dodávají rostlinám potřebné živiny a zlepšují půdní strukturu. Doporučená dávka je cca 3 až 5 kg na strom.

Ochrana stromů před mrazem je stále nezbytná. Kmeny mladých stromků lze obalit jutovými pásy nebo netkanou textilií, čímž se sníží riziko popraskání kůry vlivem teplotních výkyvů.

Kontrola ovocných stromů na škůdce je klíčová. Hledejte příznaky jako poškozené pupeny nebo hálky způsobené mšicemi. V případě potřeby aplikujte postřik přírodními prostředky, například mýdlovou vodou nebo výluhem z kopřivy.

Revize podpůrných konstrukcí může zabránit poškozením způsobeným větrem nebo sněhem. Ujistěte se, že kolíky a dráty jsou pevné a správně napnuté. Vyhněte se plastovým materiálům, které mohou praskat v mrazu.

Příprava půdy pod keře zahrnuje odstraňování plevelů a provzdušňování. Lehkým okopáním půdy se zlepší její struktura a propustnost. Mulčování organickým materiálem jako je sláma nebo listí pomůže udržet vlhkost a zabrání růstu plevelů.

Péče o zeleninovou zahradu

V únoru je důležité připravit půdu v zeleninové zahradě. Zahrádkáři by měli odstranit zbytky rostlin, které zůstaly z předchozí sezóny. Pokud půda zůstává zamrzlá, mohou se zaměřit na kompostování a výrobu kompostu pro budoucí použití.

Výsev semen může začít v krytém prostředí. Zelí, kapusta, brokolice a špenát mohou být vysévány v únoru, aby byly připraveny k přesazení ven, jakmile pominou mrazy. Vhodná teplota a dostatek světla jsou klíčové pro správný růst sazenic.

Překopaní a provzdušnění půdy je další důležitý krok. To umožňuje zlepšit strukturu půdy a usnadňuje přihrnování kompostu a hnojiv. Zahrádkáři mohou použít organická hnojiva ke zlepšení kvality půdy a podpoření růstu rostlin.

Kontrola škůdců a chorob je nezbytná. Pravidelná revize záhonů může předejít šíření škůdců a chorob, které by mohly poškodit sazenice. Postřik vhodnými ekologickými prostředky může být účinnou prevencí.

Ve sklenících může být zaseto do substrátu, aby rostliny měly optimální podmínky pro klíčení a růst. Rajčata, papriky a okurky mohou být vysévány ve skleníku, aby byl zajištěn jejich včasný růst a vysoká úroda.

Správná péče o zeleninovou zahradu v únoru znamená lepší přípravu na příchod jara a zajištění vyšší kvality plodin.

Co je třeba připravit a udělat na zahradě v únor

Únor je klíčovým měsícem pro přípravy na nadcházející jarní sezónu. I když mohou přetrvávat mrazy, zahrádkáři mají příležitost začít s důležitými údržbovými pracemi a plánováním. Prořezávání ovocných stromů a keřů podpoří jejich zdravý růst a výnos. Péče o trávník, včetně odstraňování spadaného listí a provzdušňování, zajistí jeho vitalitu.

Zahrádkáři by měli věnovat pozornost také přípravě záhonů a předpěstování zeleniny uvnitř. Údržba zahradního nářadí a renovace plotů a cest usnadní jarní práce. Hnojení organickými hnojivy a ochrana půdy mulčováním jsou nezbytné pro bohatou úrodu.

Únorová péče o zahradu je základem pro úspěšnou sezónu. Důkladná příprava a správné plánování zajistí zdravý růst rostlin a bohatou sklizeň v nadcházejících měsících.

Frequently Asked Questions

Kdy je ideální začít s prořezáváním ovocných stromů v únoru?

Prořezávání ovocných stromů by mělo probíhat ideálně v průběhu února, kdy jsou stromy stále v klidovém stavu. Dbejte na odstranění nemocných, poškozených a křížících se větví, aby se zlepšila struktura stromů a podpořil jejich zdravý růst.

Jaký je první krok při přípravě záhonů v únoru?

Prvním krokem při přípravě záhonů v únoru je odstranění suchého listí a provzdušnění půdy po občasném tání. Přitom je dobré zkontrolovat stav záhonů a případně doplnit organické hnojivo pro lepší kondici půdy.

Jak chránit půdu a rostliny před mrazem v únoru?

Ochrana půdy a rostlin před mrazem zahrnuje použití mulče kolem rostlin. Mulčování pomáhá udržet teplotu půdy stabilní a chrání kořeny před náhlými změnami teplot. Mulč můžete vyrobit z listí, slámy nebo jiných organických materiálů.

Co je důležité pro údržbu zahradního nářadí v únoru?

Údržba zahradního nářadí v únoru zahrnuje čištění, broušení a mazání nástrojů. Zkontrolujte nářadí na případné poškození a vyměňte poškozené části. Dobře udržované nářadí zajistí snadnější a efektivnější práci v zahradě.

Kdy by mělo začít předpěstování zeleniny?

Předpěstování zeleniny by mělo začít na konci února uvnitř domu nebo ve skleníku. Použijte kvalitní substrát a nádoby vhodné pro sazenice. Později budou předpěstované rostliny připraveny k přesazení ven po zmrzlé.