Zahradní kalendář: Prosinec na zahradě

Prosinec přináší na zahradu klid a ticho, ale to neznamená, že zahrádkáři mohou odpočívat. I v zimních měsících je třeba se o zahradu starat a připravit ji na jaro. Správná péče v prosinci může zajistit krásnou a zdravou zahradu v nadcházejícím roce.

Zahradní kalendář na prosinec zahrnuje několik důležitých úkolů. Patří sem například ochrana rostlin před mrazem, úklid zahrady a příprava půdy na nové výsadby. I když je venku zima, práce na zahradě nikdy nekončí a každá péče se v budoucnu vyplatí.

Jak vypadá zahrada když je prosinec

V prosinci je zahrada často pokrytá sněhem, což dodává krajině klid a harmonii. Trávníky bývají spící a ochranné vrstvy sněhu fungují jako přírodní izolační materiál. Stromy a keře jsou zpravidla bez listí, což zviditelňuje jejich tvary a struktury. Na trvalkách a okrasných travinách mohou zůstat zaschlé květy a listy, které dodávají zahradě rustikální vzhled.

Přítomnost mrazu může vytvořit ledové krusty na jezírkách a vodních prvcích, čímž se vytváří zajímavý vizuální efekt. Zahradní ornamenty a sochy pokryté sněhem či ledem získávají nový vzhled. Ptáci hledající potravu na krmítkách dodávají život a pohyb do zimní krajiny.

Zahradníci často zaměřují pozornost na ochranu rostlin před mrazem. Mulčování a zakrývání citlivých rostlin textiliemi je klíčové. Prořezávání starých či poškozených větví pomáhá stromům a keřům lépe přezimovat. Květinové záhony mohou být pokryty mulčem, aby se chránilo kořenové systémy před mrazem.

Péče o okrasnou zahradu

Zalévání okrasných rostlin omezuje mrazivé počasí. Dbá se na dostatečnou ochranu před silným mrazem, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Textilie, rohože, nebo mulčovací kůra jsou populární ochranné metody. Mulčování také zabrání vysychání půdy a chrání před prudkými změnami teplot.

Prořezávání větví provádí zahradník u stromů a keřů. Odstranění suchých a poškozených větví podporuje zdravý růst a zlepšuje vzhled rostlin. Zahradní nůžky a pilky musí být dobře nabroušené, aby nedošlo k poškození rostliny.

Ochrana travin je nutná kvůli možným škodám způsobeným sněhovými přikrývkami. Lehké přikrytí netkanou textilií nebo rohoží může zabránit polehání a zlomení stébel kvůli těžkému sněhu.

Jezírka a vodní prvky vyžadují pravidelnou kontrolu. Led může poškodit plastové nebo keramické nádoby. Důležité je odstranit ledové krusty pravidelně a případné praskliny ihned opravit vhodným materiálem.

Okrasné trávy, kapradiny, a suchomilné květy ponechávají své zaschlé listy až do jara. Jejich přirozený vzhled přidává dekorativní prvek do zimní krajiny a poskytuje útočiště pro malé živočichy a hmyz.

Kalendář zahrádkáře

Péče o trávník

Kontrola trávníku je v prosinci základní činností. Přestože je růst trávy v zimě minimální, existují úkoly k udržení jeho zdraví.

 1. Odstraňování listí
  Pravidelné odstraňování spadaného listí zabraňuje hromadění vlhkosti a plísní. Listí ponechané na trávě může způsobit udusení a hnilobu trávy.
 2. Odvodňování
  Kvalitní odvodňovací systém zamezuje hromadění vody, což může vést k chorobám trávníku. Pokud má zahrada problém s odvodněním, může instalace drenážního systému pomoci.
 3. Aerace
  Provzdušňování trávníku na podzim zajišťuje optimální podmínky pro kořeny. Trávník provzdušněný v říjnu zůstane zdravější v zimních měsících.
 4. Hnojení
  Podzimní hnojení pomáhá travinám lépe přečkat mrazivé období. Použití hnojiva s vyšším obsahem draslíku posiluje odolnost kořenového systému.
 5. Ochrana před mrazem
  V oblastech s častými mrazy je vhodné chránit trávník pomocí speciálních textilií. Tyto textilie zabraňují poškození travin a podporují jejich růst.

Efektivní péče o trávník v prosinci přispívá k jeho vitalitě a zdraví na jaře.

Péče o ovocnou zahradu

Pro ovocné stromy je důležité v prosinci provést základní údržbu. Kmeny a větve mladých stromků je vhodné chránit před mrazem a škůdci. Při ochraně využijte netkanou textilii nebo juta, které poskytují dostatečnou izolaci.

Zamulčování základny stromů slámou nebo kompostem pomáhá zadržovat vlhkost a chrání kořeny před promrznutím. Důležité je také kontrolovat, zda kolem stromů nejsou hlodavci, kteří mohou poškodit jejich kůru, a případně instaluje ochranné pletivo.

Prořezávání ovocných stromů může zahradník provádět v mírnějších dnech bez mrazu. Odstranění nemocných či poškozených větví zvýší vitalitu stromu. Pozornost je potřeba věnovat především jádrovinám (jabloně, hrušně) a peckovinám (švestky, třešně).

Kontrola stavu opěrných konstrukcí, jako jsou pergoly nebo treláže, zajistí jejich stabilitu a bezpečnost pro révu a jiné popínavé rostliny. Zajištění těchto konstrukcí před sněhovými nánosy je nezbytné pro jejich dlouhou životnost.

Pokud je půda bez sněhu, je možno pokračovat ve výsadbě nových ovocných stromků. Nově vysazené stromky pečlivě záleží na specifických požadavcích daného druhu, a po výsadbě je nutno je dobře zalít. Výsadbě se však vyhněte při extrémních mrazech.

Péče o zeleninovou zahradu

V prosinci zeleninová zahrada vyžaduje zvláštní péči. Zbývající odolné druhy zeleniny je vhodné nechat na záhonech, například růžičkovou kapustu, zimní pórek a kadeřávek. Před příchodem silných mrazů je vhodné zkontrolovat, zda je půda dostatečně zamulčovaná.

Skladování Zeleniny

Sklizenou kořenovou zeleninu, jako je mrkev, celer a pastinák, je třeba skladovat v chladném a vlhkém prostředí. Ideálním místem je sklep, kde teplota nepřekračuje 4°C. Brambory je nutné uchovávat na temném místě, aby nezezelaly.

Ochrana Rostlin

Krycí textilie, jako je agrotextilie, poskytuje ochranu zimní cibuli nebo špenátu před extrémními mrazy. Tato textilie zajišťuje rostlinám potřebné mikroklima, které zabraňuje jejich poškození mrazem. U nově vysazených česneků je důležité zamulčovat záhony slámou nebo suchým listím.

Plánování Na Příští Rok

V prosinci je ideální čas na plánování zeleninové zahrady na příští rok. Je vhodné si zaznamenat, jaké druhy a odrůdy byly nejúspěšnější. Na základě těchto poznatků lze připravit plány výsadby, střídat plodiny a zajistit tak optimální využití záhonů.

Údržba Nástrojů

Ostření a čištění zahradního nářadí je v prosinci nezbytné. Důkladně je zbavit zbytků hlíny a rzi, případně naolejovat kovové části, zajišťuje delší životnost a připravenost na jarní sezónu.

Co je třeba připravit a udělat na zahradě v prosinec

Prosinec přináší zahradě klid a krásu, ale také vyžaduje důkladnou péči. Zahradníci by měli chránit rostliny před mrazem, mulčovat a prořezávat větve. Péče o trávník a ovocné stromy je nezbytná pro jejich zdraví a vitalitu na jaře. Zeleninová zahrada vyžaduje zvláštní pozornost, zejména při skladování sklizené zeleniny a ochraně zimních plodin.

Plánování na příští rok a údržba zahradního nářadí zajistí hladký start nové sezóny. Sledování počasí a přizpůsobení péče aktuálním podmínkám je klíčem k úspěchu. Prosinec je časem klidu, ale i příprav na krásnou a zdravou zahradu v nadcházejícím roce.

Frequently Asked Questions

Jak chránit rostliny před mrazem?

Rostliny chraňte zakrýváním textiliemi, jako je netkaná textilie nebo juta. Mulčování základny rostlin slámou nebo kompostem pomáhá zadržovat vlhkost a chrání kořeny před promrznutím.

Kdy je vhodné provádět prořezávání ovocných stromů?

Prořezávání ovocných stromů je vhodné provádět v mírnějších dnech bez mrazu. Odstraňujte nemocné či poškozené větve, což zvýší vitalitu stromu.

Jak pečovat o trávník v zimních měsících?

Péče o trávník v zimě zahrnuje odstraňování listí, odvodňování, aeraci, hnojení a ochranu před mrazem. Tyto činnosti přispívají k vitalitě a zdraví trávníku na jaře.

Jak skladovat sklizenou zeleninu?

Kořenovou zeleninu, jako je mrkev, celer a pastinák, skladujte v chladném a vlhkém prostředí, ideálně v sklepě s teplotou do 4°C. Brambory uchovávejte na temném místě, aby nezezelaly.

Co dělat se zahradním nářadím v prosinci?

V prosinci ostřete a čistěte zahradní nářadí. Odstraňte zbytky hlíny a rzi, naolejujte kovové části, abyste prodloužili jeho životnost a připravili ho na jarní sezónu.

Jak pečovat o okrasné trávy a kapradiny?

Okrasné trávy a kapradiny dodávají do zimní zahrady dekorativní prvek. Mulčujte jejich základny a chraňte je před sněhem, aby si udržely svou strukturu a krásu.

Jak připravit krmítka pro ptáky?

Krmítka plňte vhodnými semeny a plody, pravidelně kontrolujte jejich stav, aby zůstala čistá a bezpečná. Ptáci dodají zimní zahradě život a pohyb.

Jaký je význam mulčování v zimě?

Mulčování pomáhá zadržovat vlhkost v půdě a chrání kořeny před promrznutím. Je důležité pro ochranu jak okrasných, tak užitkových rostlin.