Jak opravit jezdec zipu

1. Před opravou jezdce zipu je nutné si připravit následující nástroje: šroubovák, pinzeta, špendlík a čisté utěrky.

2. Nyní otevřete zip a vyjměte jezdec zámku.

3. Utřete čistou látku do sucha a zkontrolujte, zda na něm nejsou nečistoty nebo prach.

4. Pokud jsou na jezdci nečistoty, očistěte je pinzetou.

5. Poté otevřete šroubovákem tři šrouby, které drží jezdec zipu.

6. Nyní vyjměte kovovou část jezdce zipu a očistěte ji pinzetou.

7. Poté vložte kovovou část dovnitř jezdce zipu a připevněte ji šrouby.

8. Nyní zkontrolujte funkčnost zipu.

9. Pokud je zámek funkční, je jezdec zipu opraven.

10. Pokud ještě není funkční, použijte špendlík k uvolnění zablokovaného zámku.

11. Nakonec zkontrolujte, zda je zip funkční.